Xuất khẩu lao động

Các đơn hàng Xuất khẩu lao động

May mặc

Số lượng:

Lương:

Nơi làm việc:

Ngày tuyển:

Kỹ sư - Chế tạo cơ khí

Số lượng: 10 Nam

Lương: 18.5 Man/Tháng

Nơi làm việc: AICHI

Ngày tuyển: 25/04/2019